© 2003 Hapsoye Kulturföreningen, Swe |*| i...@hapses.com |*| All rights reserved |*| [ B'shaino! Du är besökare nr: 20894 ] |*| Senast uppdaterat - September 17, 2015 |*| PlusGiro: 12 39 59–9 |*| Org nr: 826002-3158
Bankkontonr: 9960 1801239599 |*| IBAN: SE47 9500 0099 6018 0123 9599 |*| BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS |*| Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm