<<Tillbaka>>

Bildandet av MOR SHEMUN D´ZEITE - Kulturförening...

Kulturföreningen MOR SHEMUN D´ZEITE-Hapses bildades år 2003, med önskan om att bilda en fond för St: Shemun d´Zeite. Liknande förening har funnits i Europa och tanken är att vi i Sverige skall bilda en förening för samverkan.

Föreningens främsta syfte/ändamål är bl a följande:
- att främja sammanhållningen samt bevara och levandegöra minnet för sin hembygd Hapses.
- att ideellt bedriva olika kulturella verksamheter, upprätta medlemsregister, sprida information och kunskaper om Hapses
- att skapa en fond med insamling av gåvor för allmännyttiga ändamål till minne av kyrkobyggnaden Mor Shemun D´Zeite (St: Simon Zeite), Hapses´ skyddshelgon
Mor Shemun d´Zeite kyrkan är inte bara en historisk byggnad utan också en betydelsefull del av vårt kulturarv och identitet.

Vi känner därför både entusiasm och skyldighet att ta hand om det som finns kvar av vår kultur och historia och vill bevara det för framtiden. Ert stöd behövs! RENOVERINGSARBETET AV KYRKOBYGGNADEN Mor Shemun d´Zeite fortlöper för att bibehålla byggnaden intakt för framtida generationer.

På vår hemsida kan du läsa om helgonet St: Shemun d´Zeite och om byn Hapses, som är belägen i sydöstra Turkiet. Hapses ligger nordväst om staden Midyat. Du kan även läsa om verksamheten som föreningen driver, bl.a. fester och protokoll för kommitténs sammanträden. Glöm inte att beskåda de vackra foton som vi lyckats få tag på. Om det är någon som känner för att bidra med mer material, så ta kontakt med oss på hemsidan. Vi är tacksamma för minsta lilla som kan leda till ett bevarande.

Stöd Mor Shemun D´Zeite fonden på Postgiro_12 39 59-9
Skriv gärna i vår Gästbok/Chat/Forum eller skicka en kommentar om vad du tycker om hemsidan!
Hemsidan är under utveckling och därför är vi tacksamma för all relevant material om Hapses!


Styrelsen vill uppmana de ungdomar som är intresserade av att lägga ned tid för föreningens utveckling, att ta kontakt med oss via hemsidan. Föreningen är fortfarande väldigt färsk och kräver fler eldsjälar som vill lägga ned tid för att utvecklingen skall bestå framöver. Målet är att bilda en ungdomskommitté.


Styrelsen

Styrelsen Adress: Telefon & Kontakt info: Plusgiro: Org.nr: e-mail: