<<Tillbaka>>

Protokoll som fördes vid olika sammanträden:

(2003-2004)

  • Protokoll 4-delmöte_Borås
  • Protokoll 5-delmöte_Södertälje
  • Protokoll 6-delmöte_Borås
  • Protokoll 7 Jönköping 2006-03-03
  • Protokoll 8 Norsborg 2007-04-20
  • Protokoll 9 Borås 2008-09-27


(Protokoll utdrag på Tyska, underlag till Hapseskommittén i Europa)

Protokoll A_på Tyska


Framtida och pågående projekt/aktiviteter:

Mor Shemun d´Zeite kyrkan är inte bara en historisk heligbyggnad utan också en betydelsefull del av vårt kulturarv, religion och identitet.
Vi känner därför en stor entusiasm samt skyldighet att ta hand om det som lever kvar, så att denna kultur och historia bevaras väl i framtiden.

RENOVERINGSARBETET AV KYRKOBYGGNADEN - "Mor Shemun d´Zeite" fortlöper och Ert stöd behövs!.

En byggnadskommitté samt ett konto för ändamålet har inrättats . Kontot förvaltas av kloster administrationen i Mor Yakob Hbishoyo/Saleh-TurAbdin.